Vyhledávání


Kontakt

Autoškola-Kozelský Ivo
Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava

Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava

+420.777340697

E-mail: kozelskyivo@seznam.cz

POZOR SLEVA !!!

  ...hledej v ceníku....

Závěrečné zkoušky

 

Testy a závěrečné zkoušky
 
 Testy a závěrečné zkoušky probíhají téměř stejně na všechny skupiny ŘO.
Zkoušky začínají v ( 7:30 ,9.00 nebo 10.30), prosíme ne dřív a ne později, na Magistrátu města Ostravy-odbor dopravy. Komisař je zaměstnanec městského úřadu a další organizaci zkoušky řídí on. Po kontrole občanských a u někoho (kdo si rozšiřuje ŘO) i řidičských průkazů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek. Od 1.7. 2006 se závěrečné testy skládají na PC.
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí pomocí výpočetní techniky formou testu na max. 30 minut. Pokud žadatel neuspěje, zkoušky tento den končí a k opakované zkoušce může nejdříve po pěti pracovních dnech. Až po úspěšném testu lze pokračovat ve zkouškách z jízdy.
Tuto zkoušku úspěšně splní ten, kdo dosáhne minimálně 43 bodů z 50 možných.

 

Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel
 
 

 Výsledky zkoušek a testů

  
Žáci jsou zpravidla informováni o výsledcích průběžně.
 
Na zkoušky v autoškole je třeba si rezervovat nejméně celé dopoledne. Před zapsáním na zkoušku si vyhrazujeme možnost ověřit si znalosti žadatele o ŘO nejméně v rozsahu skutečného testu.  Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona  247/2000 Sb. zpoplatněna.Poplatek 700 Kč,-je nutno uhradit nejméně 48 hodin před termínem zkoušky v pokladně magistrátu a doklad o zaplacení spolu s občanským průkazem jsou nezbytné doklady ke zkoušce!!
 

 

 

            Výše poplatků na Magistrátu města Ostravy

Zkouška z odborné způsobilosti                                                                  700,- Kč 700,- Kč 
Opravná zkouška z praktické jízdy                                                               400,- Kč 400,- Kč 
Opravná zkouška z ovládání a údržby vozidel                                            200,- Kč 200,- Kč 
Opravná zkouška z předpisů o provozu                                                      100,- Kč 100,- Kč